Konkurs na "Najlepszego Lisiarza" KŁ Słonka wSrokowie

Uchwałą nr 3 z dnia 04.07.2019r Zarząd KŁ Słonka w Srokowie przyjał regulamin konkursu na "Najlepszego Lisiarza" KŁ Słonka w Srokowie. Konkurs będzie prowadzony przez kolejne trzy sezony łowieckie poczynając od sezonu 2019/2010. Powołana została komisja konkursowa w składzie:

- kol. Romuald Siewruk

- kol. Mieczysław Wanago

- kol. Manfred Luszczyk

Niebawem (po 23.09) na stronie, w zakładce dostępnej po zalogowaniu dla człoków koła, pojawi sie regulamin i powiązane z konkursem dokumenty.

Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór