Uchwały WZC KŁ Słonka w Srokowie 6/2019 - 07/2019

Przypominamy Koleżankom i Kolegom o koniecności dostosowania się i realizacji uchwał WZC KŁ Słonka w Srokowie 2019, w szczególności :

 

06/2019 - W sprawie wysokości składki członkowskiej i innych zobowiązań finansowych na rzecz koła oraz terminów ich uiszczania.

07/2019 - w sprawie wykonywania prac gospodarczych na rzecz koła oraz ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego w przypadku ich niewykonania.

 

Treść wspomnianych uchwał, jak również wszystkich dokumentów powiązanych z WZC KŁ Słonka w Srokowie 2019, jest dostępna w zakładce dostępnej dla członków po zalogowaniu.

Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór