Stanowisko Zarządu w sprawie naruszania regulaminu polowania i etyki myśliwskiej.

Drodzi Członkowie KŁ Słonka,

W odpowiedzi na toczącą się dyskusję w sprawie regulaminu polowania w zakładce dostępnej dla czlonków koła zostało opublikowane pismo ze stanowiskiem Zarządu w tej sprawie.

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór