Nowy członek KŁ Słonka Srokowo 02.2021

Zgodnie z paragrafem 25 ust. 3 Statutu PZŁ, Zarząd KŁ Słonka w Srokowie informuje, że na posiedzeniu zarządu w dniu 05.02.2021r. podjął uchwałę nr 20/2021 o przyjęciu w poczet członków Koła, kol. Adriana Łuka. (Lesnik Nadleśnictwa Borki, członek PZŁ od 2017 r., do tej pory niezrzeszony)

Zgodnie z pargrafem 25 ust. 5 od uchwały Zarządu o przyjęciu nowego członka, pozostałym czonkom Koła - w liczbie jednej trzeciej - przysługuje odwołanie, które składa się w terminie 30 dni od dnia wysłania powiadomienia o którym mowa w ust. 3.

Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór