Z ŻYCIA KOŁA

26 kwietnia koledzy Marek Stefaniak, Sebastian Sobiech, Adrian Łuka wspólnie z uczniami klasy VI Szkoły Podstawowej w Srokowie, na terenie naszego poletka łowieckiego w Karłowie założyli remizę biocenotyczną. Na remizie posadziliśmy jabłonie, jarzęby, klony. Mamy nadzięję, że drzewka się przyjmą i już niedługo urozmaicą teren naszych łowisk. 

Po posadzeniu drzewek wykorzystując piekną, wiosenną pogodę przygotowaliśmy ognisko z kiełbaskami. W trakcie ogniska był czas na rozmowy o łowiectwie, mądrym zarządzaniu populacjami zwierzyny, szkodach łowieckich i ogólnie o tym co w łowisku piszczy ????

Dziękujemy serdecznie za to spotkanie i liczymy na kolejne. 

6

4