Kalendarz polowań zbiorowych na sezon 2016/2017 oraz komunikaty.

W zakładce dostępnej po zalogowaniu dla członków Koła, został umieszczony kalendarz polowań zbiorowych na sezon 2016/2017 r. wraz ze szczegółowymi informacjami. Dodatkowo w związku z opublikowaniem kalendarza, poniżej dodatkowe komunikaty organizacyjne.

1. W dniu 05.11.2016 r. odbędzie sie polowanie "Hubertowskie".

2. Na 3 dni przed polowaniem zbiorowym, prosimy zgłaszać do gospodarza swój udział w polowaniu (ma to na celu usprawnienie kwestii organizacyjnych).

3. Przypominamy Kolegom, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, każdy członek Koła zobowiązany jest do udziału w polowaniach komercyjnych, w tym jeden dzień jest obowiązkowy.

4. W związku  z nasileniem polowań indywidualnych (oraz zbliżającym się sezonem polowań zbiorowych) prosimy Kolegów o przypomnienie sobie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków polowania i znakowania tusz. W szczególności ROZDZIAŁ 4 - polowanie indywidualne.

UWAGA:

- Koledzy, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu w dniu 03.09.2016 r. z zasad bezpieczeństwa i regulaminu polowania zbiorowego, mogą brać udział w polowaniach zbiorowych po zaliczeniu ww zagadnień przed prowadzącym polowanie lub przed łowczym koła.

- W przypadku wykonania do dnia 15.01.2017 r. rocznego planu pozyskania zwierzyny, polowania zbiorowe po tym terminie mogą być odwołane.

Darz Bór!