22.10.2016 - Akcja inwentaryzacji dzika w obwodach 12/13

Minister Jan Szyszko poinformował, że Ministerstwo Środowiska wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji uzgodniło wielkoobszarową inwentaryzację dzika: „Chcemy zobaczyć, w jaki sposób jest rozmieszczony ten dzik i gdzie. Chcemy też sprawdzić czy prawdą jest to - co mówią niektórzy - że Polski Związek Łowiecki (PZŁ) nie wykonał swoich zadań odstrzału w tym roku. (...) Żeby ukrócić te spekulacje, rozpoczynamy wielkoobszarową inwentaryzację i na jej podstawie stwierdzimy, gdzie należy jeszcze dokonać redukcji".

Również nasze Koło w związku z powyższym przeprowadziło 22.10.2016 wspólnie z przedstawicielami Nadleśnictwa Srokowo, Straży Leśnej oraz Straży Granicznej akcję inwentaryzacji dzików w łowiskach położonych w obwodach 12/13.

Wszystkim zaangażowanym w akcję składamy serdeczne podziękowania.

Wyniki inwentaryzacji zostaną opublikowane na stronie internetowej zaraz po oficjalnym podsumowaniu akcji.

DSC 0010

 

Darz Bór!!!