Wykonany plan odstrzałów sanitarnych dzików

Wykonując zadania powieżone naszemu Kołu, związane z odstrzałm sanitarnym dzika (w związku z zagrozeniem ASF) - informujemy, że na dzień 20.11.2016, na terenie obwodów dzierżawionych przez KŁ Słonka w Srokowie plan został zrealizowany zgodnie z założeniami.

Z poważaniem Zarząd KŁ Słonka w Srokowie 

Darz Bór !