Temu bór darzy, kto dobrze gospodarzy

Jeżeli chce się brać z przyrody, to trzeba w nią inwestować. Nasza inwestycja w przyrodę jest wielokierunkowa. Polega na odpowiednim zagospodarowaniu dzierżawionego terenu pod względem polepszenia warunków bytowania zwierzyny. Do podstawowych czynności w tym zakresie zaliczamy: sadzenie lasu, zagospodarowanie poletek żerowych dla zwierzyny, gromadzenie karmy i dokarmianie zwierzyny w okresach szczególnie trudnych dla jej przeżycia, budowa karmisk, ambon i innych urządzeń myśliwskich, a także zbieranie wnyków i innych przyżądów kłusowniczych.

Czytaj dalej

Gromadzenie karmy

Coroczne, wiosenne prace polowe na naszych poletkach uprawowych angażują większość Kolegów, zwłaszcza miejscowych. Ciągników, sprzętu rolniczego do upraw i transportu, użyczają Koledzy, którzy takowy posiadają.

gospodarka1gospodarka2

Czytaj dalej

Poletka, karmiska, ambony

Topinambur to roślina, która jest pobierana przez zwierzynę w zasadzie przez cały rok. Poletek tej rośliny w naszych obwodach posiadamy 8 szt. Najstarszym poletkiem, świetnie rozrastającym się obszarowo, dzięki dziczej doskonałej uprawie, jest poletko topinamburu na "Spalonym" /dawniej Przylasek/.

Czytaj dalej

Karmiska

Karmiska nasze, których na dwóch obwodach posiadamy 19, to najczęściej miejsca bardzo ciekawe, umiejscowione na leśnych polanach, przyleśnych nieużytkach i byłych leśnych oraz po rolniczych siedliskach.

gospodarka7Leśne karmisko, w pobliżu Kanału Mazurskiego, na trasie leśnej ścieżki dydaktycznej "Wyskok".

Czytaj dalej

Ambony

Ambony, oprócz karmisk to podstawowe urządzenia łowieckie, które wykorzystywane są do obserwacji biotopu, do obserwacji zwierzyny i jej inwentaryzacji, a także do wykonywania odstrzałów selekcyjnych i redukcyjnych. Ilość ambon, ich zagęszczenie, przyczyniła się również do znacznego zmniejszenia penetracji łowisk przez nieproszonych gości – kłusowników. Obecnie koło posiada 54 ambon i 20 wzwyżek w obwodzie nr.13 oraz 85 ambon i 31 wzwyżek w obwodzie 12.

Czytaj dalej

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja zwierzyny odbywa się co roku w marcu i jest przeprowadzana przez nadleśnictwo. Koło nasze zawsze aktywnie uczestniczy w tych akcjach. Inwentaryzacja zwierzyny nie jest akcją jednorazową, trwa ona przez cały rok. Zwierzynę obserwujemy na polach intensywnie przez nią odwiedzanych, na karmiskach, podczas polowań zbiorowych – kiedy poszczególne łowiska są dość dokładnie spenetrowane oraz oczywiście z ambon, podczas indywidualnych wyjść.

inwentaryzacja1Chmara łań z cielakami na łąkach "międzylesia", widziana w czasie inwentaryzacji.

Czytaj dalej

Pozyskanie zwierzyny

"Elementem gospodarki łowieckiej są odstrzały zwierzyny. Odbywają się one zgodnie z polskim i unijnym prawem, określającym m. in. okresy, w których można polować na konkretne zwierzęta. Odstrzał ma na celu utrzymanie optymalnych liczebności zwierzyny – bezpiecznych zarówno dla samej populacji, jak i środowiska".

Czytaj dalej

Kłusownictwo

Kłusownictwo, zabijanie, chwytanie lub ściganie zwierzyny bezprawnie, w sposób niedozwolony lub w niedozwolonym czasie i miejscu, pojęcie kłusownictwa szczegółowo określają odpowiednie przepisy prawne (łowieckie prawo); do kłusownictwa łowieckiego zalicza się w Polsce m. in. polowanie bez przynależności do PZŁ, bez pozwolenia na broń i zezwolenia zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego, polowanie w czasie ochronnym, pozyskiwanie zwierzyny za pomocą wnyków, sideł itp. polowanie na terenach nie będących obwodami łowieckimi.

Czytaj dalej

Sprzątanie i sadzenie lasu

Jak tylko zginie śnieg, po zimie, wczesną wiosną, zaczynamy sprzątanie naszego terenu. Sprzątanie to dotyczy głównie karmisk i ich otoczenia, ale również sprzątamy miejsca inne np. postoje i przydroża. Zawsze nazbiera się tego sporo. Te akcje, tak jak i wiele innych przeprowadzamy z naszymi rodzinami i naszymi znajomymi.

sprzatanie1sprzatanie2

Czytaj dalej