Temu bór darzy, kto dobrze gospodarzy

Jeżeli chce się brać z przyrody, to trzeba w nią inwestować. Nasza inwestycja w przyrodę jest wielokierunkowa. Polega na odpowiednim zagospodarowaniu dzierżawionego terenu pod względem polepszenia warunków bytowania zwierzyny. Do podstawowych czynności w tym zakresie zaliczamy: sadzenie lasu, zagospodarowanie poletek żerowych dla zwierzyny, gromadzenie karmy i dokarmianie zwierzyny w okresach szczególnie trudnych dla jej przeżycia, budowa karmisk, ambon i innych urządzeń myśliwskich, a także zbieranie wnyków i innych przyżądów kłusowniczych.

Nasza gospodarka łowiecka to poletka uprawne i zaporowe - 29 ha. (topinambur, bobik, kukurydza, rzepak oraz zboża – proso, owies i różne mieszanki), na 19 paśnikach, rocznie wykładana jest pasza treściwa w ilości ~80 ton, pasze objętościowe - soczyste ~400 ton, sól 300 kg, pasze objętościowe suche 15 ton.Pasze treściwe - suche przechowywane są w posiadanym spichlerzu, natomiast pasze objętościowe soczyste - buraki i ziemniaki w kopcach i posiadanych leśnych piwniczkach. Pasze suche objętościowe, obecnie przechowujemy w balotach, a kiedyś luzem oraz w snopkach, którą na zimę gromadziliśmy w stogach, brogach i w użyczanych stodołach. Pasza ta była i jest pozyskiwana z własnych poletek, lecz nigdy jej nie było i nie jest pod dostatkiem, ponieważ pochodzi z poletek zaporowych, intensywnie odwiedzanych przez zwierzynę – więc zakupujemy ją bezpośrednio od producentów.

 

Gromadzenie karmy

Coroczne, wiosenne prace polowe na naszych poletkach uprawowych angażują większość Kolegów, zwłaszcza miejscowych. Ciągników, sprzętu rolniczego do upraw i transportu, użyczają Koledzy, którzy takowy posiadają.

gospodarka1gospodarka2


Pełny wóz wspaniałej karmy na ciężkie chwile, a przy okazji sprzątnięte, przygotowane pole do następnej uprawy. Kol. Łowczy Ryszard Gwóźdź nadzorujący zbiór kukurydzy w obwodzie nr. 13, łowisko nr. 4, przy lesie koło miejscowości Główczyno.

Innym sposobem gromadzenia paszy było sadzenie ziemniaków, a następnie bardzo późny ich zbiór do zakopcowania na zimę. Jak widać na foto. powyżej, jest to przy okazji gromadzenia karmy dla zwierzyny na zimę, możliwość spotkań nie tylko rodzinnych. Często w pracach tych pomagali nam sąsiedzi, a my odwzajemnialiśmy się im workiem ziemniaków ekologicznych /jak widać po uprawie/ bo bez oprysków i nawozów mineralnych.

gospodarka3