Gromadzenie karmy

Coroczne, wiosenne prace polowe na naszych poletkach uprawowych angażują większość Kolegów, zwłaszcza miejscowych. Ciągników, sprzętu rolniczego do upraw i transportu, użyczają Koledzy, którzy takowy posiadają.

gospodarka1gospodarka2

Pełny wóz wspaniałej karmy na ciężkie chwile, a przy okazji sprzątnięte, przygotowane pole do następnej uprawy. Kol. Łowczy Ryszard Gwóźdź nadzorujący zbiór kukurydzy w obwodzie nr. 13, łowisko nr. 4, przy lesie koło miejscowości Główczyno.

Innym sposobem gromadzenia paszy było sadzenie ziemniaków, a następnie bardzo późny ich zbiór do zakopcowania na zimę. Jak widać na foto. powyżej, jest to przy okazji gromadzenia karmy dla zwierzyny na zimę, możliwość spotkań nie tylko rodzinnych. Często w pracach tych pomagali nam sąsiedzi, a my odwzajemnialiśmy się im workiem ziemniaków ekologicznych /jak widać po uprawie/ bo bez oprysków i nawozów mineralnych.

gospodarka3