Ambony

Ambony, oprócz karmisk to podstawowe urządzenia łowieckie, które wykorzystywane są do obserwacji biotopu, do obserwacji zwierzyny i jej inwentaryzacji, a także do wykonywania odstrzałów selekcyjnych i redukcyjnych. Ilość ambon, ich zagęszczenie, przyczyniła się również do znacznego zmniejszenia penetracji łowisk przez nieproszonych gości – kłusowników. Obecnie koło posiada 54 ambon i 20 wzwyżek w obwodzie nr.13 oraz 85 ambon i 31 wzwyżek w obwodzie 12.

gospodarka13Skandławki – transport ambon na docelowe miejsce.

gospodarka14Ponowne stawianie ambony, przewróconej podczas regulacji rzeki Omet na "wilczyńskich łąkach". Od tego momentu ambona ta przyjęła nazwę - "krzywa".

W obecnych czasach budowanie ambon obserwacyjnych jest bardzo ułatwione. Ambony wcześniej wykonane, przewozimy na docelowe miejsce i tam za pomocą zmechanizowanego sprzętu stawiamy.