Obwody łowieckie Koła

Obwody koła łowieckiego "Słonka" położone są w województwie warmińsko-mazurskim, w powiatach: kętrzyńskim i węgorzewskim, w gminach Barciany, Srokowo oraz w niewielkim fragmencie gminy Węgorzewo.

obwody1obwody2

 

Czytaj dalej

Granice obwodów

Granica obwodów naszego koła przebiega następująco:

• Od północy, pokrywa się z granicą państwa Polski z Rosją (Obwód Kaliningradzki) – 1

Czytaj dalej

Ukształtowanie terenu

Obwody koła położone są w megaregione Europy Wschodniej, prowincji Nizin Wschodniobałtycko-Białoruskich, podprowincji Pobrzeży Wschodniobałtyckich makroregionie Niziny Staropruskiej, której południowa część należy do Polski. Tereny KŁ "Słonka" położone są na fragmencie polodowcowej równiny moreny dennej, z charakterystycznymi licznymi zagłębieniami i wyniesieniami. Rzeźba terenu jest silnie urozmaicona, a lokalne różnice wysokości dochodzą do 50m. Obwody naszego koła, położone są na granicy wschodniej Równiny Sępopolskiej, która wchodzi w skład makroregionu zwanego Niziną Staropruską, w północnej części Mazur.

Wg. Atlas geograficzny Polska, kontynenty, świat, wyd. Nowa Era, Wrocław 2005

Czytaj dalej

Charakterystyka obwodów

Powierzchnia koła - 15598 ha. leżące w trzech gminach, Gmina Barciany, Srokowo i Węgorzewo - obwód nr 12 leśny o powierzchni 8166 ha. - obwód nr 13 polny o powierzchni 7432 ha. W tych dwóch obwodach koło posiada 4505 ha. lasu. Są to obwody bardzo zróżnicowane pod względem zalesienia, oraz pod względem konfiguracji terenu. Jednakże granicząc i przylegając do siebie najdłuższą granicą swoich terenów, posiadają "wspólną" zwierzynę.

Czytaj dalej

Klimat

Pod względem klimatycznym tereny naszego koła łowieckiego leżą w Dzielnicy Wschodnio-bałtyckiej, granicząc od wschodu z Dzielnicą Mazurską. Dzielnica Mazurska, obejmująca Pojezierze Mazurskie i Litewskie, jest dzielnicą klimatyczną najzimniejszą w Polsce, gdzie okres wegetacyjny wynosi 180 - 190 dni, pokrywa śnieżna zalega 90 - 110 dni, z ponad 130 dniami kiedy są przymrozki oraz z opadami w granicach 600 mm.

Czytaj dalej