Obwody łowieckie Koła

Obwody koła łowieckiego "Słonka" położone są w województwie warmińsko-mazurskim, w powiatach: kętrzyńskim i węgorzewskim, w gminach Barciany, Srokowo oraz w niewielkim fragmencie gminy Węgorzewo.

obwody1obwody2

 

Obwody nasze, to typowe tereny przygraniczne na Mazurach, położone od strony północnej przy granicy Polski z Rosją (Obwód Kaliningradzki), od zachodu przy granicy z Pobrzeżami Południowobałtyckimi, od południa i wschodu z Pojezierzem Wschodniobałtyckim, przy granicy z Krainą Węgorapy i Krainą Wielkich Jezior Mazurskich, przy granicy "strefy klimatycznej" Dzielnicy Mazurskiej z Wschodniobałtycką na historycznym terenie pruskiego plemienia Bartów, ale przy wschodniej ich granicy, i wreszcie przygraniczne, bo są położone w Nadleśnictwie Srokowo, ale przy granicy i tylko w niewielkim jej fragmencie w Nadleśnictwie Borki.

Wg. Kondradzki Jerzy, Geografa Regionalna Polski, PWN Warszawa 2000

Obwody w zmieniających się podziałach administracyjnych kraju.

obwody3obwody4

Obwody nasze, fizycznie od lat posiadają te same granice, zmieniała się tylko ich numeracja, zależna od zmian ilości województw w kraju i ich granic. Zmiany podziałów administracyjnych kraju, zmiany granic województw, a także zmiany ich nazewnictwa, powodowały, że położone były w woj. olsztyńskim, a obecnie w warmińsko-mazurskim, przy granicy z województwem białostockim, a innym razem przy granicy z województwem suwalskim. W województwie olsztyńskim położone były w północno-wschodniej jego części, natomiast obecnie w województwie warmińsko-mazurskim w północnej.