Charakterystyka obwodów

Powierzchnia koła - 15598 ha. leżące w trzech gminach, Gmina Barciany, Srokowo i Węgorzewo - obwód nr 12 leśny o powierzchni 8166 ha. - obwód nr 13 polny o powierzchni 7432 ha. W tych dwóch obwodach koło posiada 4505 ha. lasu. Są to obwody bardzo zróżnicowane pod względem zalesienia, oraz pod względem konfiguracji terenu. Jednakże granicząc i przylegając do siebie najdłuższą granicą swoich terenów, posiadają "wspólną" zwierzynę.

W jednym i drugim występująca zwierzyna jest taka sama. Wspólnym ciekiem wodnym dla tych obwodów jest rzeczka Omet, która na naszym terenie swój bieg rozpoczyna w Srokowie, kończąc na granicy państwa w Asunach. Tereny, nad tą pięknie meandrującą rzeczką , to pejzaż dający radość oczom, zwierzynie zaś i ptactwu wspaniałe warunki bytowe. Obwód nr 12 - bardzo pagórkowaty, z dużą ilością cieków wodnych, bagien i bagienek polnych i śródleśnych. Duże kompleksy leśne, należące do czterech leśnictw - Łączki, Wilcze i Jezioro w Nadleśnictwie Srokowo, oraz Rydzówka w Nadleśnictwie Borki, a także jezioro Rydzówka, jeziorka Osiek i Jegławki, Kanał Mazurski, rzeka Omet, rzeczka Czarna struga i liczne rozlewiska, których powstanie jest głównie spowodowane działalnością bobrów, są przyczyną atrakcyjności tego terenu. Zróżnicowany teren ten, posiada wspaniałe ostoje, przede wszystkim dla zwierzyny grubej. Występuje tu: łoś, jeleń, daniel, dzik, sarna, wilk, zwierzyna drobna to przede wszystkim drapieżniki - "futerkowe". Ptactwo łowne to kaczki i gęsi. W obwodzie tym znajdują się także dwa rezerwaty przyrody - rezerwat "Bajory" i "Kałeckie Błota". Obwód nr 13 – to teren płaski, z dwoma kompleksami leśnymi - Bobry i Arklity należącymi do leśnictwa Bobry - oraz z niewielkimi, bardzo licznymi remizkami i remizami przeważnie bagiennymi, a także z większymi bagnami śródpolnymi i leśnymi, to teren wspaniały dla bytowania zwierzyny, która ma nieograniczone możliwości żerowe. W stosunku do obwodu nr 12, występuje w nim większa i już ustabilizowana populacja danieli, migrujących do naszych obwodów z kół graniczących z nami od zachodu. Obwód ten, typowy dla niziny sępopolskiej, oprócz rowów, licznych bagien leśnych i śródpolnych bagiennych remiz, posiada również jeden większy zbiornik wodny jakim jest Jezioro Arklity.