Kalendarz polowań zbiorowych KŁ Słonka w Srokowie 2019/2020

W zakładce dostępnej po zalogowaniu dla członków KŁ Słonka znajduje się kalendarz polowań na sezon 2019/2020.

KOMUNIKATY:
1. Przed polowaniem w dniu 03.11.2019 r. łowczy koła przeprowadzi szkolenie z
„Zasad bezpieczeństwa, regulaminu polowania zbiorowego oraz zachowania się na
polowaniu”. Obecność na szkoleniu obowiązkowa.
2. Udział w polowaniu zbiorowym, obowiązkowo należy zgłosić do gospodarza
polowania nie później niż 3 dni przed terminem.
3. W przypadku wykonania Rocznego Planu Łowieckiego lub z innych względów -
polowania zbiorowe mogą być odwołane.
4. Polowania odbywać się będą, metodą cichych pędzeń do sześciu naganiaczy.

Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór

 

Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Informujemy, że z dniem 20.09.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Dokument do zapoznania się:

https://www.pzlolsztyn.pl/aktualnosci/682-nowe-rozporzadzenie-ministra-srodowiska-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-wykonywania-polowania-i-znakowania-tusz.html

Nowy członek KŁ Słonka w Srokowie_08.2019

Zgodnie z paragrafem 25 ust. 3 Statutu PZŁ, Zarząd KŁ Słonka w Srokowie informuje, że na posiedzeniu zarządu w dniu 23.08.2019r. podjął uchwałę nr 4 o przyjęciu w poczet członków Koła, kol. Radosława Pieńkowskiego.

Zgodnie z pargrafem 25 ust. 5 od uchwały Zarządu o przyjęciu nowego członka, pozostałym czonkom Koła - w liczbie jednej trzeciej - przysługuje odwołanie, które składa się w terminie 30 dni od dnia wysłania powiadomienia o którym mowa w ust. 3.

Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór

Konkurs na "Najlepszego Lisiarza" KŁ Słonka wSrokowie

Uchwałą nr 3 z dnia 04.07.2019r Zarząd KŁ Słonka w Srokowie przyjał regulamin konkursu na "Najlepszego Lisiarza" KŁ Słonka w Srokowie. Konkurs będzie prowadzony przez kolejne trzy sezony łowieckie poczynając od sezonu 2019/2010. Powołana została komisja konkursowa w składzie:

- kol. Romuald Siewruk

- kol. Mieczysław Wanago

- kol. Manfred Luszczyk

Niebawem (po 23.09) na stronie, w zakładce dostępnej po zalogowaniu dla człoków koła, pojawi sie regulamin i powiązane z konkursem dokumenty.

Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór