Nowy członek KŁ Słonka w Srokowie_08.2019

Zgodnie z paragrafem 25 ust. 3 Statutu PZŁ, Zarząd KŁ Słonka w Srokowie informuje, że na posiedzeniu zarządu w dniu 23.08.2019r. podjął uchwałę nr 4 o przyjęciu w poczet członków Koła, kol. Radosława Pieńkowskiego.

Zgodnie z pargrafem 25 ust. 5 od uchwały Zarządu o przyjęciu nowego członka, pozostałym czonkom Koła - w liczbie jednej trzeciej - przysługuje odwołanie, które składa się w terminie 30 dni od dnia wysłania powiadomienia o którym mowa w ust. 3.

Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór

Konkurs na "Najlepszego Lisiarza" KŁ Słonka wSrokowie

Uchwałą nr 3 z dnia 04.07.2019r Zarząd KŁ Słonka w Srokowie przyjał regulamin konkursu na "Najlepszego Lisiarza" KŁ Słonka w Srokowie. Konkurs będzie prowadzony przez kolejne trzy sezony łowieckie poczynając od sezonu 2019/2010. Powołana została komisja konkursowa w składzie:

- kol. Romuald Siewruk

- kol. Mieczysław Wanago

- kol. Manfred Luszczyk

Niebawem (po 23.09) na stronie, w zakładce dostępnej po zalogowaniu dla człoków koła, pojawi sie regulamin i powiązane z konkursem dokumenty.

Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór

Elektroniczna książka polowań od czerwca 2019

Wychodząc naprzeciw wymaganiom, od czerwca 2019 roku w naszym kole obowiązywać będzie elektroniczna książka polowań. Użytkowanie będzie możliwe za pośrednictwem aplikacji mobilnej jak i poprzez stronę www. Każdy myśliwy będzie miał przypisany login i hasło. Dla myśliwych nie korzystających ze smartfonów i internetu będzie możliwość upoważnienia innej osoby do wpisów w książce.

W trosce o bezpieczeństwo, lepszą lokalizację i komfort wykonywania polowania, wpisów będziemy dokonywali na podstawie nowego bardziej szczegółowego podziału obwodów (szczegółowa mapa podziałów w zakładce Nasze Obwody). Dodatkowo mapa w najnowszej i najbardziej aktualnej wersji zawsze będzie dostępna w elektronicznej ksiązce polowań.

Przejście z wersji papierowej na elektroniczną będzie poprzedzone szkoleniem z użytkowania, aczkolwiek już teraz zapraszamy do zapoznania się z instrukcjami i materiałami na stronie administratora książki:

Strona główna: https://e-polowanie.pl/

Instrukcje: https://e-polowanie.pl/_filmyinstruktazowe/

Najczęstsze pytania i odpowiedzi: https://e-polowanie.pl/pytania/

 

Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór

Przegląd broni 2019

Zarząd Koła informuje, że dnia 26.05 (niedziela) o godzinie 9.00 na strzelnicy myśliwskiej w Giżycku odbędzie się coroczny przegląd broni.

Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór

Walne Zgromadzenie Członków Koła Lowieckiego Słonka w Srokowie 2019

Zarząd Koła Łowieckiego Słonka w Srokowie zwołuje na dzień 11 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków - w Domu Kultury w Srokowie - na godzinę 10.00w pierwszym terminie (godzina 10.20 w drugim terminie).

Porządek obrad został przekazany członkom Koła oraz jest dostępny w zakładce dostępnej po zalogowaniu dla członków Koła.

Zarząd informuje, że wnioski o zamieszczenie w porządku obrad określonych spraw, pod warunkiem przekazania tego wniosku na piśmie zarządowi koła, co najmniej 10 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Wniosek wymaga uzasadnienia.

Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór