Afrykański pomór świń na naszym terenie!!!

asf

Nasze łowiska znalazły się w obszarze występowania afrykańskiego pomoru swiń. Ta nadzwyczajna sytuacja nakłada na nas wiele obostrzeń i obowiązków. W tej sprawie odbyły się spotkania, szkolenia, wprowadzono zasady wykonywania czynnośi podczas polowania oraz uruchomiono akcje poszukiwania padniętych sztuk. W związku z zaistniałą sytuacją poniżej dodatkowe informacj ena temat ASF.

1. Poniżej link do wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii dotyczacych stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych (podczas polowania oraz zasady obchodzenia się z upolowaną zwierzyną)

http://www.pzlolsztyn.pl/aktualnosci/540-nowe-wytyczne-odnosnie-stosowania-zasad-bioasekuracji-przez-mysliwych.html

2. Poniżej najważniejsze informacje ogólne dotyczace ASF (łącznie z najczęściej zadawanymi pytaniami) opublikowane przez Główny Inspektorat Weterynarii

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf---najczesciej-zadawane-pytania-faq

3. Przypominamy, że w przypadku znalezienia marwego dzika w pierwszej kolejności nalezy poinformować Powiatową Inspekcję Weterynarii w Kętrzynie (tel. 897514770 lub 897512747) oraz łowczego Koła. Koszty utylizacji ponosi własciciel gruntu, na którym znaleziono padniętą sztukę.

 

Z mysliwskim pozdrowieniem, Darz Bór

Oferta polowań KŁ Słonka w Srokowie

Koło Łowieckie „SŁONKA” w Srokowie w sezonie łowieckim 2018/2019, ma do zaoferowania polowania indywidualne na jelenie byki na rykowisku jak i do końca sezonu na byki oraz na łanie i cielęta jelenia.

Zapytani ofertowe (wraz z proponowanymi cennikami) przyjmujemy od zainteresowanych biur polowań, do 15 czerwca tego roku, drogą elektroniczną na adres: lub papierową na adres: Koło Łowieckie „SŁONKA”

Ul. Wileńska 9/2

11-420 Srokowo.

Ewentualny kontakt telefoniczny na nr 508136661 do łowczego koła. Zastrzegamy sobie odpowiedz tylko na zapytania złożone w zaproponowanym terminie.

Z mysliwskim pozdrowieniem, Darz Bór

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia członków KŁ Słonka w Srokowie 2018

Za nami Walne Zgromadzenie sprawozdawcze KŁ Słonka w Srokowie. Jak co roku spotkaliśmy się podsumować ubiegły sezon, ptrzedyskutować najważnie tematy w zbliżającym się okresie. Spotkać się i wspomnieć tych, których juz z nami nie ma. W tym roku dodatkowym punktem Walnego było wręczenie brązowego medalu kol. Michałowi Szadziewskiemu, czego mu serdecznie gratulujemy.

Bardzo waznym punktem dyskusji były kwestie zwiąane z etyką łowiecką. W czasach otwartej i powszechnej komunikacji należy zwrócić uwagę na kwestie związane z treścią publikowanych zdjeć z polowań, odpowiedniego sposobu przewożenia upolowanej zwierzyny, troski o uprawy rolnicze i szacunek dla innych użytkowników terenów na których sa nasze łowiska. W publikacjach nalezy skupić się na kultywowaniu tradycji łowieckiej i unikać rozpowszechniania materialów, które mogą budzić niepotrzebne kontrowersje i kreować negatywny wizerunek łowiectwa.

Dziękujemy wszystkim za udział. W galerii znajduje siękilka zdjec ze spotkania. Kompletna dokumentacjia jest dostępna dla członków Koła po zalogowaniu.

Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór

Strona Walne 2018

Walne Zgromadzenie Członków KŁ "Słonka" 2018

Działając na podstawie &55 w związku z &53 pkt 6 i 7 Statutu Polskiego Zwiazku Łowieckiego, Zarząd Koła Łowieckiego "Słonka" w Srokowie zwołuje na dzień 12.05.2018r Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w Domu Kultury w Srokowie na godz. 10.00 w pierwszym terminie (godz. 10.15 w drugim terminie). Porządek obrad został rozdystrubuowany do Członków Koła oraz znajduje się w zakladce dostępnej po zalogowaniu.

Z mysliwskim pozdrowieniem Darz Bór

Zarząd KŁ Słonka w Srokowie

Do końca marca - remonty chłodni !!!

Infrormujemy, że do końca marca wszystkie chłodnie bedą przechodziły remont - włacznie z główną chłodnią w Ełku.

W związku z tym wszystkie upolowane do tego czasu dziki prosimy brać na użytek własny.

Darz Bór, Zarząd KŁ Słonka w Srokowie