50 lat członkostwa - kol. Kazimierza Staworko

W ubiegły piątek Zarząd naszego Koła obradował wyjazdowo w Rodelach. Okazja ku temu była nie byle jaka, bo okrągła rocznica 50 lat członkostwa kolegi Kazimierza Staworko w "KŁ" Słonka w Srokowie.

Były okolicznościowe upominki i wspólne wspomnienia.

Wszyscy koledzy przyłączają się do zyczeń pomyslności i zdrowia. Kazimierzu, niech Ci Bór Darzy!!!

1

Powiatowe zawody w strzelaniach myśliwskich

Nie zdażyły porządnie ostygnąć lufy po zawodach okręgowych, a już płyną dobre wieści z kolejnych aren myśliwskich. I po raz kolejny Michał Szadziewski stanął na wysokości zadania, zajmując drugie miejsce w powiatowych zawodach, które odbyły się 04.06.2017 w Giżycku. Gratulacje Michał !

Mamy ogromną nadizeję, że w ślad za Michałem niedługo dołaczą kolejni strzelcy z naszego Koła.

V  D606

Okręgowe Mistrzostwa PZŁ w Strzelaniach Myśliwskich

W sobotę 3 czerwca 2017r. odbyły isę na strzelnicy myśliwskiej w Gutkowie, Okręgowe Mistrzostwa PZŁ w Strzelaniach Myśliwskich. Znakomite drugie miejsce z rezultatem 450pkt. wywalczył nasz kolega Michał Szadziewski. To juz kolejny strzelecki sukces w dorobku Michała czego mu serdecznie gratulujemy. Brawo Michał !!!

V  50D2

V  303A

Protokół Walnego Zgromadzenia z 29 kwietnia 2017

Serdecznie zapraszamy do lektury Protokołu z Walnego Zgromadzenia członków KŁ Słonka w Srokowie, które odbyło się 29 kwietnia 2017r. Dokument jest dostępny po zalogowaniu w zakładce - "Dla członków koła".

W celu uzyskania instrukcji logowania, loginu i hasła, prosimu o kontakt pod numerem telefonu - 607212129 (kol. Kamil).

Również w galerii zdjęc znajduje się fotograficzna relacja z "Walnego".

Darz Bór

Sprzątanie lasu z młodzieżą szkolną 2017

Sprzatanie lasu 2017

Dnia 28 kwietnia 2017r. wspólnie z młodzieżą szkolną ze szkół z terenu gmin Srokowo i Barciany przeprowadziliśmy akcję sprzatania lasu. Zbiórka myśliwych koordynujących zbiórkę odbyła się odpowiednio dla obwodu 13 w szkole w Mołtajnach, a dla obwodu 12 na parkingu leśnym w Osikowie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji: myśliwym, opiekunom, a przede wszytskim młodzieży za udział w tym szlachetnym przedsięwzięciu.

Jednocześnie przypominamy kolegom myśliwym o akcji zbierania kamieni na naszych poletkach zaplanowanej na 20 maja 2017r. Zbiórka o godz 8.00 przy poletku koło "Dęby". Prosimy o przyjazd pojazdami z przyczepkami.

W galerii do obejrzenia zdjęcia ze zbiórki z młodzieżą.

Pozdrawiamy

ZAPROSZENIE - WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO "SŁONKA" W SROKOWIE 2017

 

DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE PAR.53 PKT 6 I 7 STATUTU POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁWIECKIEGO, ZARZĄD KOŁA ŁOWIECKIEGO "SŁONKA" W SROKOWIE ZWOŁUJE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2017R. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW W DOMU KULTURY W SROKOWIE NA GODZINĘ 10.00 W PIERWSZYM TERMINIE (GODZINA 10.15 W DRUGIM TERMINIE).

Porządek obrad:

1. Otwarcie walnego zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia.

4. Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia.

5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia.

6. Wybór Komisji Uchwał.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok ubiegływ tym: prezesa, łowczego, skarbnika oraz sekretarza Zarządu.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok ubiegły oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.

13. Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu Koła na następny rok.

14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu Koła na rok następny.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad realizacji prac obowiązkowych na rzecz Koła.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu butów i odziezy ochronnej dla członków Koła.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu o nadanie odznaczeń łowieckich.

18. Wolne wnioski, sprawy różne.

19. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Koła informuje, że podmioty wymienione w par. 56 ust.2 mogą złożyć wniosek o zamieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia określonych spraw, pod warunkiem przekazania tego wniosku na piśmie Zarządowi Koła, co najmniej na 10 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

Zapraszamy Wszystkich Członków Koła.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór

Zarząd Koła Łowieckego "Słonka"  w Srokowie