Kalendarz polowań zbiorowych na sezon 2016/2017 oraz komunikaty.

W zakładce dostępnej po zalogowaniu dla członków Koła, został umieszczony kalendarz polowań zbiorowych na sezon 2016/2017 r. wraz ze szczegółowymi informacjami. Dodatkowo w związku z opublikowaniem kalendarza, poniżej dodatkowe komunikaty organizacyjne.

1. W dniu 05.11.2016 r. odbędzie sie polowanie "Hubertowskie".

2. Na 3 dni przed polowaniem zbiorowym, prosimy zgłaszać do gospodarza swój udział w polowaniu (ma to na celu usprawnienie kwestii organizacyjnych).

3. Przypominamy Kolegom, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, każdy członek Koła zobowiązany jest do udziału w polowaniach komercyjnych, w tym jeden dzień jest obowiązkowy.

4. W związku  z nasileniem polowań indywidualnych (oraz zbliżającym się sezonem polowań zbiorowych) prosimy Kolegów o przypomnienie sobie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków polowania i znakowania tusz. W szczególności ROZDZIAŁ 4 - polowanie indywidualne.

UWAGA:

- Koledzy, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu w dniu 03.09.2016 r. z zasad bezpieczeństwa i regulaminu polowania zbiorowego, mogą brać udział w polowaniach zbiorowych po zaliczeniu ww zagadnień przed prowadzącym polowanie lub przed łowczym koła.

- W przypadku wykonania do dnia 15.01.2017 r. rocznego planu pozyskania zwierzyny, polowania zbiorowe po tym terminie mogą być odwołane.

Darz Bór!

Nowy przydział do łowisk

Informujemy Kolegów Myśliwych, że został zaktualizowany przydział do poszczególnych łowisk.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym dokumentem  w zakładce dostępnej po zalogowaniu dla członków Koła.

Z poważaniem , Zarząd KŁ Słonka w Srokowie

Szkolenie z zasad bezpieczeństwa na polowaniu zbiorowym - 03.09.2016

W związku z planowanym wcześniejszym rozpoczęciem sezonu polowań zbiorowych w dniu 03.09.2016 o godz. 8.00 w Lesniczówce Jezoro odbedzie się szkolenie z zasad bezpieczeństwa na polowaniu zbiorowym. Uczestnictwo w szkoleniu jest warunkiem dopuszczenia do udziału w polwainu zbiorowym.

Po zakończeniu szkolenia odbęda się prace gospodarcze na rzecz koła.

Koledzy proszeni sa o zabranie ze soba narzedzi ręcznych (piły, młotki, siekiery, szpadle, itp.) przydatnych do budowy i naprawy urządzeń łowieckich.

Gospodarzy łowisk prosimy o dokonanie przegladu urządzeń łowieckich i zgłoszenie podłowczemu zapotrezbowania na materiały (deski, gwoździe, żerdzie, itp.) do dnia 30.08.2016.

Z mysliwskim pozdrowieniem Darz Bór

JUŻ SIERPIEŃ W ŁOWISKU

W sierpniu polujemy na:

  • jelenie szlachetne: byki od 21.08
  • sarny: kozły
  • dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki, lochy od 15.08.
  • lisy, jenoty i norkę amerykańską
  • piżmaki: od 11.08
  • kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice: od 15.08
  • gęsi: gęgawy, zbożowe i białoczelne: od 15.08
  • łyski: od 15.08
  • gołębie grzywacze: od 15.08.

Od 15 sierpnia istnieje mozliwośc polowania na lochy. Warto przed oddaniem strzału upewnić sie czy w poblizu nie czekają na lochę małe warchlaki. Poniżej link do ciekawego artukułu z Łowca Polskiego poruszającego tę kwestię. Miłej lektury.

http://www.lowiecpolski.pl/lowiecpolski.php?aID=310

XXX Mistrzostwa w strzelaniach myśliwskich kół łowieckich Powiatu Kętrzyńskiego.

Dnia 4 czerwca 2016r. na strzelnicy w Gizycku odbyły sie tradycyjne coroczne zawody w strzelaniach mysliwskich Kół Łowieckich Powiatu Kętrzyńskiego. W tym roku zaszczyt organizacji jubileuszowych 30-tych zawodów przypadł w udziale naszemu Kołu. W zawodach udział wzieły drużyny Kół Łowieckich naszego powiatu. Rozegrano również konkurencję dla seniorów i Dian.

Gratulujemy zwycięzcom !!!

Szczegółowe wyniki ponizej

Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie 2016

WP 20160521 10 09 58 Pro 

W sobotę 21.05.2016 w sali Domu Kultury w Srokowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie KŁ Słonka w Srokowie. Z racji odpowiedniej frekwencji kolegów myśliwych, obrady zgromadzenia były prawomocne.

Obradom już tradycyjnie przewodniczył kol. Włodzimierz Szadziewski, funkcję sekretarza pełnił kol. Eugeniusz Chyłek. Wybrano rownież komisję uchwał, która pracowała w składzie: kol. Romuald Siewruk, kol. Remigiusz Preweda, kol. Kamil Szepietowski.

Spotkanie odbyło się w koleżeńskiej atmosferze z nastawieniem na wypracowanie jak najlepszych rowiązań dla funkcjonowania KŁ Słonka na kolejne lata. Po rozpatrzeniu pozytywnej rekomendacji Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi Koła w jawnym głosowaniu. Podjęto również szereg uchwał, zarówno tych obligatoryjnych dotyczących zatwierdzenia planów i budżetu, jak również tych które miały na celu uporządkowanie spraw Koła i podjęcie inicjatyw na kolejny rok gospodarczy.

Ważnym przekazem Walnego Zgromadzenia, była kwestia zaangażowania kolegów myśliwych w realizację planów zarówno gospodarczych jak i łowieckich w nadchodzącym czasie. Przed nami duże zmiany w podejściu do szacowania szkód, realizacji odstrzałów itp. stąd też potrzeba wspólnej pracy, aby Koło mogło realizować powierzane zadania w jak najlepszy sposób, a nam myśliwym dawało to satysfakcję z możliwości realizowania wspólnej pasji jaką jest łowiectwo.

Po wyczerpaniu porządku obrad, na zakończenie odbyło się krótkie szkolenie z obsługi strony internetowej, a szczególnie zakładki dostępnej dla członków Koła.

 

W zakładce Sprawy Koła dostępnej dla członków KŁ Słonka są udostępnione do wglądu wszystkie materiały z Walnego Zgromadzenia.