Pismo Ministra Środowiska Jana Szyszki w sprawie łowiectwa w Polsce

W ostatnim czasie w mediach zagorzała dyskusja na temat przyszłości łowiectwa w Polsce i jego kształtu w kolejnych latach. W odpowiedzi na szereg pytań Minister Środowiska wystosował pismo do Zarządu Głównego PZŁ. Podsumowaniem całości dokumentu jest stwierdzenie - "...uważam funkcjonujący model łowiectwa w kraju za optymalny i nie planuję żadnych legislacyjnych zmian w tym zakresie."

Całość dokumentu dostępna w linku poniżej:

Pismo Ministra Środowiska Jana Szyszki w sprawie łowiectwa w Polsce z dnia 06.09.2016

Zapraszamy do lektury.

Kalendarz polowań zbiorowych na sezon 2016/2017 oraz komunikaty.

W zakładce dostępnej po zalogowaniu dla członków Koła, został umieszczony kalendarz polowań zbiorowych na sezon 2016/2017 r. wraz ze szczegółowymi informacjami. Dodatkowo w związku z opublikowaniem kalendarza, poniżej dodatkowe komunikaty organizacyjne.

1. W dniu 05.11.2016 r. odbędzie sie polowanie "Hubertowskie".

2. Na 3 dni przed polowaniem zbiorowym, prosimy zgłaszać do gospodarza swój udział w polowaniu (ma to na celu usprawnienie kwestii organizacyjnych).

3. Przypominamy Kolegom, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, każdy członek Koła zobowiązany jest do udziału w polowaniach komercyjnych, w tym jeden dzień jest obowiązkowy.

4. W związku  z nasileniem polowań indywidualnych (oraz zbliżającym się sezonem polowań zbiorowych) prosimy Kolegów o przypomnienie sobie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków polowania i znakowania tusz. W szczególności ROZDZIAŁ 4 - polowanie indywidualne.

UWAGA:

- Koledzy, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu w dniu 03.09.2016 r. z zasad bezpieczeństwa i regulaminu polowania zbiorowego, mogą brać udział w polowaniach zbiorowych po zaliczeniu ww zagadnień przed prowadzącym polowanie lub przed łowczym koła.

- W przypadku wykonania do dnia 15.01.2017 r. rocznego planu pozyskania zwierzyny, polowania zbiorowe po tym terminie mogą być odwołane.

Darz Bór!

Nowy przydział do łowisk

Informujemy Kolegów Myśliwych, że został zaktualizowany przydział do poszczególnych łowisk.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym dokumentem  w zakładce dostępnej po zalogowaniu dla członków Koła.

Z poważaniem , Zarząd KŁ Słonka w Srokowie

Szkolenie z zasad bezpieczeństwa na polowaniu zbiorowym - 03.09.2016

W związku z planowanym wcześniejszym rozpoczęciem sezonu polowań zbiorowych w dniu 03.09.2016 o godz. 8.00 w Lesniczówce Jezoro odbedzie się szkolenie z zasad bezpieczeństwa na polowaniu zbiorowym. Uczestnictwo w szkoleniu jest warunkiem dopuszczenia do udziału w polwainu zbiorowym.

Po zakończeniu szkolenia odbęda się prace gospodarcze na rzecz koła.

Koledzy proszeni sa o zabranie ze soba narzedzi ręcznych (piły, młotki, siekiery, szpadle, itp.) przydatnych do budowy i naprawy urządzeń łowieckich.

Gospodarzy łowisk prosimy o dokonanie przegladu urządzeń łowieckich i zgłoszenie podłowczemu zapotrezbowania na materiały (deski, gwoździe, żerdzie, itp.) do dnia 30.08.2016.

Z mysliwskim pozdrowieniem Darz Bór

JUŻ SIERPIEŃ W ŁOWISKU

W sierpniu polujemy na:

  • jelenie szlachetne: byki od 21.08
  • sarny: kozły
  • dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki, lochy od 15.08.
  • lisy, jenoty i norkę amerykańską
  • piżmaki: od 11.08
  • kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice: od 15.08
  • gęsi: gęgawy, zbożowe i białoczelne: od 15.08
  • łyski: od 15.08
  • gołębie grzywacze: od 15.08.

Od 15 sierpnia istnieje mozliwośc polowania na lochy. Warto przed oddaniem strzału upewnić sie czy w poblizu nie czekają na lochę małe warchlaki. Poniżej link do ciekawego artukułu z Łowca Polskiego poruszającego tę kwestię. Miłej lektury.

http://www.lowiecpolski.pl/lowiecpolski.php?aID=310