Kalendarz polowań zbiorowych KŁ Słonka w Srokowie 2019/2020

W zakładce dostępnej po zalogowaniu dla członków KŁ Słonka znajduje się kalendarz polowań na sezon 2019/2020.

KOMUNIKATY:
1. Przed polowaniem w dniu 03.11.2019 r. łowczy koła przeprowadzi szkolenie z
„Zasad bezpieczeństwa, regulaminu polowania zbiorowego oraz zachowania się na
polowaniu”. Obecność na szkoleniu obowiązkowa.
2. Udział w polowaniu zbiorowym, obowiązkowo należy zgłosić do gospodarza
polowania nie później niż 3 dni przed terminem.
3. W przypadku wykonania Rocznego Planu Łowieckiego lub z innych względów -
polowania zbiorowe mogą być odwołane.
4. Polowania odbywać się będą, metodą cichych pędzeń do sześciu naganiaczy.

Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór