Historia Koła Łowieckiego

50 lat Koła i ufundowanie sztandaru

W roku 2015 Koło uroczyście obchodzi 50 lat istnienia. Obchody połączono z ufundowaniem sztandaru. Uroczystości 50-lecia, których głównym punktem było przekazanie i poświęcenie sztandaru, odbyły się 16 maja 2015 roku na parkingu leśnym Osikowo.

 W dniu obchodów 50-lecia Koło liczyło 54 członków, w tym 34 z uprawnieinami selekcjonera.

IMGP0987

Wzór pieczęci KŁ Słonka w Srokowie od 2015r.

 

KŁ Słonka Srokowo jpg

Powstanie Koła Łowieckiego

Fragmentaryczne dokumenty, jakie pozostały z lat po II Wojnie Światowej pozwalają domniemywać, że w latach czterdziestych XX w. działało w Srokowie KŁ "Tur".

Członek tego koła Kol. Władysław Rodziewicz złożył w dniu 06.05.1949 r. egzamin przed Komisją Egzaminacyjną w Kętrzynie, a więc należy sądzić, że KŁ „Tur” prowadziło działalność już w roku 1949. Jak wynika z późniejszych dokumentów, rok 1958 jest końcem jego działalności.

image005W roku tym - członkowie tego koła zostali włączeni do koła łowieckiego przy OS WOP w Kętrzynie, byli to Koledzy: Bartkowski Wiesław, Czekaj Zbigniew, Dragun Stanisław, Kalata Czesław, Kulczyński Aleksander, Lewandowski Feliks, Łaszkiewicz Witold, Pietkiewicz Antoni, Piotrowski Marian, Przygocki Franciszek, Rodziewicz Władysław, Wartacz Józef.

Następna znana nam historyczna data to 28.03.1965 r. W wyniku podziału koła łowieckiego przy OS WOP w Kętrzynie, podzielono je na „cywili” i „wojskowych”. Uchwałą z tego dnia, przekazano dwa obwody łowieckie nr 20 i 24 dla dwudziestu członków i pięciu kandydatów powstającego koła cywilnego.

W skład nowo tworzonego koła cywilnego, weszli między innymi byli członkowie Koła Łowieckiego "Tur". Koledzy, którzy przeszli do nowo powstającego koła tzw. cywili po podziale koła przy OS WOP w Kętrzynie. Bartkowski Wiesław - technik, Bidziński Seweryn - sekretarz powiatowy PZPR, Borski Bolesław - leśniczy, Dragun Stanisław – rolnik, Kalata Czesław – leśniczy, Kunikowski Marek - por. rezerwy, Lewandowski Feliks – rolnik, Ławrynowicz Wiktor – elektryk, Mazurkiewicz Kazimierz –kierowca Pająk Edward, Pietkiewicz Antoni - kier. PGR, Pietraszewski Józef - kier. PGR, Przepióra Jan - kier. PGR, Rodziewicz Władysław – pedagog, Stando Wacław, Stusio Jerzy - stomatolog mjr. rez. Szpetner Marian - felczer wet. Wartacz Józef – rolnik, Wojciechowski Jan, Zapolski Stanisław - rolnik.

Kandydaci: Filip Adam, Korynt Alfred, Pałecki Eugeniusz, Pałubiński Czesław, Rutkowski Józef. Pierwsze, walne zgromadzenie, zwołane przez komisję likwidacyjną w składzie: Bidziński Seweryn, Bartkowski Wiesław, Borski Bolesław odbyło się 16. 05. 1965 r. o godzinie 8.00 w Jegławkach.

historia1

Na posiedzeniu tym, zatwierdzono statut koła, nazwę oraz wybrano zarząd.

Pierwszy Zarząd Koła Łowieckiego „SŁONKA” tworzą Koledzy:

  • Przewodniczący - Bidziński Seweryn
  • Łowczy - Kalata Czesław
  • Sekretarz - Bartkowski Wiesław
  • Skarbnik - Rodziewicz Władysław

16.05.1965r. jest datą powstania naszego Koła - KŁ "SŁONKA". Uznając KŁ "Słonka" za kontynuatora tradycji łowiectwa w Srokowie, datą tą będzie na pewno rok 1949 kiedy działało tu już KŁ "Tur", a którego ośmiu członków było założycielami naszego KŁ "SŁONKA".

W kolejnych latach na skutek różnych okoliczności zmieniali się poszczególni członkowie zarządu koła, i tak kolejno byli to Koledzy:

historia2Prezesi

Bidziński Seweryn

Błyszczyk Tadeusz

Mościcki Krzysztof - obecnie

Łowczy

Kalata Czesław

Gwóźdź Ryszard

Piotr Popowicz

Marek Stefaniak - obecnie

Podłowczy

Jerzy Kuhn

Sebastian Sobiech - obecnie

Sekretarze

Kunikowski Marek

Bartkowski Wiesław

Borski Bolesław

Sowiński Wojciech

Nowik Franciszek

Łotys Cezary

Łuka Adrian - obecnie

Skarbnicy

Rodziewicz Władysław

Dragun Stanisław

Rogowski Stanisław

Robert Turko - obecnie

 

Obecny Zarząd Koła Łowieckiego "Słonka"

  • Prezes - Kol. Krzysztof Mościcki
  • Łowczy - Kol. Marek Stefaniak
  • Podłowczy - Kol. Sebastian Sobiech
  • Sekretarz - Kol. Adrian Łuka
  • Skarbnik - Kol. Robert Turko
  • Komisja rewizyjna - Kol. Jan Płocharski, Kol. Bogdan Staworko, Kol. Michał Szadziewski