Wykonany plan odstrzałów sanitarnych dzików

Wykonując zadania powieżone naszemu Kołu, związane z odstrzałm sanitarnym dzika (w związku z zagrozeniem ASF) - informujemy, że na dzień 20.11.2016, na terenie obwodów dzierżawionych przez KŁ Słonka w Srokowie plan został zrealizowany zgodnie z założeniami.

Z poważaniem Zarząd KŁ Słonka w Srokowie 

Darz Bór !

Podsumowanie Hubertusa 2016

Początek listopada to tradycyjnie dla Braci Myśliwskiej okres obfitujący w wydarzenia. Nie inaczej było w tym roku. Polowanie Hubertowskie to jedno z najważniejszych spotkań w tradycji łowieckiej. Królem tegorocznego Hubertusa KŁ Słonka, został Michał Szadziewski, nie dziwi to znających umiejętności strzeleckie Michała.

Zazwyczaj polowania w tym okresie poprzedzają msze poświęcone patronowi myśliwych Św. Hubertowi. W tym roku organizatorem i gospodarzem mszy, której uczestnikami byli przedstawiciele kół łowieckich powiatu kętrzyńskiego, było nasze Koło. Uroczystości odbyły się w kościele Parafii Św.Krzyża w Srokowie. Mszę koncelebrował ks. Adrian Dynda, który jest miłośnikiem łowiectwa i przyszłym myśliwym.

Również z okazji Hubertusa i Święta Niepodległości, nasz kolega Józef Harytoniuk przygotował wspólnie z zaprzyjaźnionymi artystami wernisaż prac o tematyce łowieckiej.

Nasz poczet sztandarowy i reprezentanci byli też częścią okręgowych obchodów dnia Św. Huberta w Olsztynie.

Relacja fotograficzna z opisanych powyżej wydarzeń znajduje się w Galerii Zdjeć.

Wszystkim Kolegom myśliwym życzymy bezpiecznych i pomyślnych łowów.

Darz Bór!

Hubertus 2016/2017

Mimo, że sezon polowań zbiorowych już się rozpoczął, to tradycyjne rozpoczęcie sezonu ciągle przed nami. Tegoroczny "Hubertus" zaplanowany na 05.11.2016 poprzedzi specjalne wydarzenie.

Dnia 03.11.2016 o godz. 18.00 w Kościele w Srokowie odbędzie się Msza Święta Hubertowska z udziałem pocztów sztandarowych kół łowieckich powiatu kętrzyńskiego. Zbiórka o godz. 17.00 w holu GOK w Srokowie. Serdecznie Zapraszamy.

Zarząd KŁ Słonka Srokowo

IMGP0989

22.10.2016 - Akcja inwentaryzacji dzika w obwodach 12/13

Minister Jan Szyszko poinformował, że Ministerstwo Środowiska wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji uzgodniło wielkoobszarową inwentaryzację dzika: „Chcemy zobaczyć, w jaki sposób jest rozmieszczony ten dzik i gdzie. Chcemy też sprawdzić czy prawdą jest to - co mówią niektórzy - że Polski Związek Łowiecki (PZŁ) nie wykonał swoich zadań odstrzału w tym roku. (...) Żeby ukrócić te spekulacje, rozpoczynamy wielkoobszarową inwentaryzację i na jej podstawie stwierdzimy, gdzie należy jeszcze dokonać redukcji".

Również nasze Koło w związku z powyższym przeprowadziło 22.10.2016 wspólnie z przedstawicielami Nadleśnictwa Srokowo, Straży Leśnej oraz Straży Granicznej akcję inwentaryzacji dzików w łowiskach położonych w obwodach 12/13.

Wszystkim zaangażowanym w akcję składamy serdeczne podziękowania.

Wyniki inwentaryzacji zostaną opublikowane na stronie internetowej zaraz po oficjalnym podsumowaniu akcji.

DSC 0010

 

Darz Bór!!!

Pismo Ministra Środowiska Jana Szyszki w sprawie łowiectwa w Polsce

W ostatnim czasie w mediach zagorzała dyskusja na temat przyszłości łowiectwa w Polsce i jego kształtu w kolejnych latach. W odpowiedzi na szereg pytań Minister Środowiska wystosował pismo do Zarządu Głównego PZŁ. Podsumowaniem całości dokumentu jest stwierdzenie - "...uważam funkcjonujący model łowiectwa w kraju za optymalny i nie planuję żadnych legislacyjnych zmian w tym zakresie."

Całość dokumentu dostępna w linku poniżej:

Pismo Ministra Środowiska Jana Szyszki w sprawie łowiectwa w Polsce z dnia 06.09.2016

Zapraszamy do lektury.